Global Doughnut Day Gathering - Copenhagen Doughnut (Past)

Join us for a day of celebration of Copenhagen Doughnut's 2 year birthday, coinciding with the first Global Doughnut Day

This takes place online. For more info, join our facebook group: 
https://www.facebook.com/groups/1190587241372348

Mandag D.13 November er verdens første Global Doughnut Day, hvor vi sammen med alle de andre Doughnut initiativer over hele Jorden samles for at udveksle erfaringer og fejre at vi har taget de første skridt i retning af en grøn retfærdig fremtid. Det foregår på Suhrs Højskole.

9.00 Vi slår dørene op og serverer kaffe og kage

10-13 Deltager vi i det globale program, med Kate Raworth og Doughnut Economics Action Lab via storskærm.

13-15 Inviterer vi hele vores netværk af både nye og gamle interesserede borgere, arkitekter, praktikere, kommunen, aktivister, NGO'er, Miljøpunkter, virksomheder og kumpaner til en snak om hvordan vi kan danne en stærk og ambitiøs doughnut alliance på tværs af vores elskede hovedstad.

15-18 Drop in - Samtaler på kryds og tværs, koordinering, krydsbestøvning.

19-22 Vi inviterer jer alle til at deltage hjemmefra hver vores husholdning i sidste del af det globale online program.

Følg med her på siden, for yderligere information. Opdateres løbende. Alle er velkommen! Vi glæder os til at se jer.


Monday D. November 13 is the world’s first Global Doughnut Day, where we, along with all other Doughnut initiatives across the globe, come together to share experiences and celebrate our first steps towards a green just future. It's taking place at Suhr's High School.
9.00 We open the doors and serve coffee and cake
10-13 We participate in the global program, with Kate Raworth and Doughnut Economics Action Lab via the big screen.
13-15 We invite our entire network of both new and old interested citizens, architects, practitioners, the council, activists, NGOs, Environmental points, companies and companions to a talk about how we can form a strong and ambitious doughnut alliance across our beloved capital.
15-18 Drop in - Cross-and-cross conversations, coordination, cross-pollination.
19-22 We invite you all to participate from home each of our households in the last part of the global online program.
Follow this page for further information. To be updated as we go. All are welcome! We are looking forward to seeing you.# GlobalDonutDay hashtag_lookup:#GlobalDonutDay 

Contents

  Share


  Jacob Rask

  København, Region Hovedstaden, Danmark

  I want to make the doughnut happen in Copenhagen

  Bjørn Olsen

  Aarhus, Denmark

  Hope to learn from others experiences

  Adam Szabo

  Norway

  A sustainability enthusiast currently working on accelerating the green energy transition.

  0 comments

  Join the DEAL Community!

  Get inspired, connect with others and become part of the movement. No matter how big or small your contribution is, you’re welcome to join!